• Latvian
  • Russian (CIS)

Laipni lūdzam deju klubā Daugava!

Jau va­irāk kā 25 ga­dus de­ju klubs „Da­uga­va” ve­iksmīgi sa­gata­vo dažādu līmeņu de­jotājus. Mēs strādājam ar vi­si­em: ar ti­em, kas vēlas kļūt par čem­pi­oniem, lai pi­edalītos li­elāka­jos pa­sa­ules turnīros, gan arī ar ti­em, ku­ri­em vi­enkārši patīk de­jot.

Mūsu klubā strādā starp­ta­utiskās kla­ses tre­neri. Klu­ba de­jotāji ieņēma un tur­pi­na ieņemt augs­tas vi­etas li­elākajās starp­ta­utis­kajās sa­censībās. Ja jūs vi­enkārši vēla­ti­es iemācīti­es de­jot, tad at­radīsi­et mūsu klubā sev in­di­viduālu pi­eeju un pats gal­ve­na­is – da­udz ja­unu dra­ugu.

Deju klubs Daugava

Grāci­ja, kustību plas­ti­ka, rit­ma izjūta, pašpārli­ecinātība – ir tās īpašības, ku­ras spor­ta de­jas attīsta. Mūsu de­jotāji jūtas li­elis­ki ne ti­kai de­jojot uz de­ju grīdas - de­jas sa­gata­vo cilvēku pi­eaugušajai dzīvei, māca čak­li strādāt, no­te­ikt konkrētus mērķus un sas­ni­egt tos.

Mūsu klubs - līdzīgi domājoša cilvēku ap­vi­enība, ko­lektīvs, ku­ru vi­eno mīlestība uz spor­ta de­ju. Mēs esam ja­ut­ra, dra­udzīga, lab­sirdīga un darbspējīga ko­man­da.

Atnāci­et un pa­li­eciet de­ju klu­ba „Da­uga­va” rindās!

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk