• Latvian
  • Russian (CIS)
Kviksteps

Kviks­teps pēc sa­vas būtības ir ātrs foks­trots. 20-os ga­dos da­ud­zi orķest­ri un džez-ben­di sāka iz­pildīt foks­tro­tu ātrā tempā, pāre­jot no nosvērta de­viņpads­mitā gad­simta uz mežonīgā div­desmitā gad­simta rit­mu. Tie, ku­ri pra­ta de­jot foks­tro­tu ballēs, bi­ja al­laž ne­ap­mi­erināti ar to, ka ka­ut kādas kustības pa­lika ne­iespēja­mi de­jot, nācās iz­gudrot ja­unas. Par šīm problēmām rakstīja da­udz tā la­ikā po­pulārās avīzēs.

kvikstep

Lai brīdinātu „īstā” foks­tro­ta mīlētājus, de­ju va­karu prog­rammās sāka iekļaut de­ju ar no­sa­uku­mu “quick-time-foxtrot”, re­izēm “quick-time-steps” un, be­id­zot īsi - “quickstep”. Par kviks­te­pa dzimšanas di­enu ti­ek uzs­katīts 1923. gads, kad Po­la Va­it­ma­na (Pa­ul Whi­teman) orķest­ris uzstājās Li­elb­ritānijā.

Mūsdi­enīgas kviks­te­pa kustības, kas balstītas uz foks­tro­ta soļiem, ļoti stip­ri atšķiras no tām, ku­ras de­joja 20. ga­dos. Lēci­eni kustības la­ikā un uz vi­etas, soļu ķēde un ci­tas oriģinālās kustības pārī – viss tas, stip­ri ma­inīts vai bez iz­maiņām iekļuva kviks­tepā pa­te­ico­ti­es trim dejām – čarl­stons (Char­leston), šim­mi (Shim­my) un Black Bot­tom.

Mūsdi­enās li­elākā daļa spe­ciālis­tu par kla­sis­ku, vi­eg­lu un teh­nisku, atzīst pāra Kris­to­fera Ho­ukin­sa un He­ize­las Njūbe­rijas iz­pildīto kviks­te­pa de­jas so­li.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk