• Latvian
  • Russian (CIS)
Tango

Ti­ek uzs­katīts, ka Tan­go ir ar­gentīniešu de­ja. Bet, ja Jūs pa­ja­utāsi­et par Tan­go Brazīlijā, Mek­sikā, Bolīvijā, Pa­rag­vajā, Kubā un Spānijā, tad katrā no šīm valstīm Jums at­bildēs, ka Tan­go ir viņu na­ci­onālā de­ja. Tan­go iza­ugs­me ir ļoti sa­režģīta, un šīs de­jas sak­nes ved dziļi gad­simtu mijā.

tango

Pēc vi­enas no ver­sijām Tan­go radās no spāņu fla­men­ko dejām un, kopā ar citām ta­utu dejām, ti­ka ievests kopā ar ieb­ra­ucēji­em Ar­gentīnā. Ci­ta ver­si­ja – iz­cels­me no af­rikāņu de­jas Tan­ga­no.

Vi­ena vai abas šīs de­jas Ar­gentīnā, Bu­eno­sa­ire­sa virās, ap­vi­enojām ar Ha­vanu de­ju Ha­bane­ra. Vi­ena no šīs de­jas šķiras ir pazīsta­ma arī, kā mi­lon­ga (Mi­lon­ga). De­ja iekļauj sevī ve­cu spāņu ballādu, nēģeru mūzi­kas rit­mus un vi­eg­lu antīkās in­diāņu kultūras garšu.

Šajā dejā kopā saplūst me­lodiskā dzi­es­ma un tem­pe­ramentās kustības, zir­ga na­gu kla­cināšana un ma­igi Ban­dol čuks­ti, ka­vali­era stingrība un vētra­inie part­ne­res svārki.

Ar­gentīnas Tan­go va­ri­an­tam, kurš pastāv arī šobrīd, arī pi­emīt da­udz sti­lu un vir­zi­enu. Ar­gentīnas Tan­go iz­manto dažādu kāju un pēdas kustības va­irāku­mu. Šai de­jai ir raks­turīga li­ela dra­matis­ka iz­pilde. Mūsdi­enīgs Tan­go – apbrīno­jama ar sa­vu da­udz­ve­idību ho­re­ogrāfiskā un plas­tiskā va­loda.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk