• Latvian
  • Russian (CIS)
Lēnais valsis

Val­sis ti­ka ievi­ests ASV 19. gs. vidū. Vīnes valša temps bi­ja pi­etieka­mi ātrs, un drīzumā vi­en kom­po­nis­ti sāka rakstīt mūzi­ku, ku­ra bi­ja da­udz lēnāka. No šīs mūzi­kas attīstās ja­uns Valša stils - tā sa­uca­ma­is Bos­to­nas val­sis, ar lēnāki­em pag­ri­ezieni­em un ar ilgākām, slīdošākām kustībām. Ap 1874. ga­du Ang­lijā iz­ve­idojās ļoti ietekmīgs „Bos­to­nas klubs" un sāka parādīti­es ja­uns de­jas stils - angļu, ku­ru vēlāk no­sa­uca par Lēno Val­si (Slow Waltz).

medlennij_vals

Dīva­ini, bet tas, ko agrāk pāri de­joja Bos­to­nas Valsī, ļoti atšķiras no tā, kas ti­ek de­jots šodi­en. Uz­re­iz pēc pirmā pa­sa­ules ka­ra val­sis stra­uji ma­inās.

1921. gadā ti­ka iz­lemts, ka pa­mat­kustībai jābūt: so­lis, so­lis, pi­evil­ci­ens. Kad 1922. gadā Vik­tors Sil­vestrs iegu­va pir­mo vi­etu, angļu valša prog­ramma sastāvēja ti­kai no labā pag­ri­eziena, kre­isā pag­ri­eziena un vir­zi­ena maiņas. 1926-27. gadā val­sis ti­ka nozīmīgi piln­ve­idots. Gal­venā kustība ti­ka ma­inīta uz: so­lis, sānso­lis, pi­evil­ci­ens. Re­zultātā parādījās va­irāk iespēju figūru attīstībai. Tās stan­dartizēja Impēri­jas de­ju sko­lotāju sa­bi­edrība (ISTD). Va­irākas no šīm figūrām mēs de­jojam arī mūsdi­enās.

   • Foto
  • Video
You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Pēdējās ziņas

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pasaules čempionāts sporta dejās, Pekinā…

22-23 septembrī Pekinā (Ķīnā) notika Pasaules čempionāts sporta dejās jauniešiem. Sacensības notika pēc Latīņamerikas programmas 5 dejās: samba, ča-ča-ča, rumba, pasodoble un džaivs. Mūsu deju kluba pāris Valters Jānis Frickauss...

Sīkāk

„Daugava” uzsāk bērnu uzņemšanu sporta d…

Sporta deju klubs „Daugava” uzsāk bērnu, sākot ar 3-4 gadu vecumu, uzņemšanu sporta deju grupā (Eiropas un Latīņamerikas programma, bērnu horeogrāfija). Bērnu apmācība sporta dejās notiek balstoties uz profesionālu metodiku, kas...

Sīkāk

"Style CUP 2011" в Минске

8-9 октября в столице Белоруссии прошел международный танцевальный турнир "Style CUP 2011". Участников соревнований принимал один из самых современных многофункциональных культурно-спортивных комплексов в Европе - "Минск-Арена". Зрители смогли насладиться искусством спортивного...

Sīkāk

Daugavas Kauss 2011

2011. gadā sporta deju klubs "Daugava" Inas Kočetovas vadībā pirmo reizi organizē sporta deju turnīru "Daugavas Kauss 2011". Sacensības norisināsies 27 novembrī Rīgas Teikas vidusskolas sporta zālē, Aizkraukles ielā 14.   Sacensību ietvaros norisināsies...

Sīkāk

Dancers Cup 2011

Ежегодный турнир "Dancers Cup" в этом году прошел 1 октября. Наши танцоры выступили в четырех категориях и в каждой из них вышли в финал: Юниоры 1 Е6+D:  Арсений Сергеев - Лаура...

Sīkāk